Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

 

Hotel de Sterrenberg streeft er naar om haar (hotel)gasten een plezierig en ontspannen verblijf te verzorgen, het gehele jaar door, in een natuurlijke omgeving. Deze omgeving, met het Nationaal Park De Hoge Veluwe als onze achtertuin en de vele bossen, heides en zandvlaktes zijn een belangrijk onderdeel van ons succes.

Wij zien het als onze plicht om verantwoord om te gaan met onze activiteiten, in het bijzonder wanneer deze invloed hebben op mens, milieu en maatschappij. Naast het feit dat wij aan de wetgeving conformeren, is één van onze kerntaken om het milieu in en rond Hotel de Sterrenberg te beschermen en te behouden. Ook stellen wij ons zelf doelen voor relevante milieu-aspecten, inclusief de gebruikte grondstoffen en diensten van derden, zodat wij onze milieuprestaties voortdurend kunnen blijven verbeteren. Kort samengevat hebben wij de volgende doelen gesteld:

· Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied en de overdracht van onze kennis aan anderen die dit vak willen leren. Wij hebben diverse, officiële leermeesters in dienst; zowel in het restaurant als in de keuken en de receptie.

· Wij hebben onze leveranciers geïnformeerd dat wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

· Wij hebben een getekende verklaring van onze leveranciers over de kwaliteit van geleverde diensten en het bewaken hiervan. Onder andere het leveren van bestellingen in grootverpakkingen, met recycleerbare materialen en statiegelden, maar ook dat er geen gebruik is gemaakt van frauduleus handelen of kinderarbeid.

· Wij werken aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces als het gaat over inkoop van (kantoor)materialen en diensten met een milieu- en/of sociaal keurmerk. Denkt u hierbij aan streekproducten, biologische producten, FSC-papier en recycleerbare verpakkingen.

· Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.

· Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en/of sponsoring, zo hebben wij al jaren twee adoptiekinderen bij Plan Nederland en zijn wij ambassadeur van Oxfam Novib.

· Wij trachten continu te werken aan het verminderen van milieubelasting binnen en buiten het bedrijf.

Om er zeker van te zijn dat ons beleid consequent wordt toegepast hebben wij de vereiste maatregelen van het milieukeurmerk Green Key ingevoerd. In de zomer van 2009 hebben wij het hoogst haalbare gehaald: de gouden sleutel, die wij tot heden nog steeds bezitten.

Mocht u suggesties hebben betreffende dit onderwerp, dan horen wij dat graag.

Een prettig, ontspannen verblijf gewenst,

Team Sterrenberg

Kijk voor meer informatie over Green Key op:

www.GreenKey.nl